Jakub Żak

Prowadzę kancelarię adwokacką w Gdańsku i świadczę pomoc prawną na terenie całego kraju. Doradzam i kompleksowo reprezentuje klientów w sprawach o wywłaszczenie i sprawach reprywatyzacyjnych...
[Więcej >>>]

Wywłaszczenie – kiedy i jak może nastąpić

Jakub Żak10 sierpnia 2023

Wywłaszczenie nieruchomości to pozbawienie lub ograniczenie, w drodze decyzji, prawa własności, prawa użytkowania wieczystego lub innego prawa rzeczowego na nieruchomości. Taką definicję znajdziemy w ustawie o gospodarce nieruchomościami – podstawowego aktu regulującego wywłaszczenia nieruchomości w Polsce.

Regulującego zarówno wywłaszczenia, jak i odszkodowania za wywłaszczenie, a także warunki zwrotu nieruchomości wywłaszczonej.

W tym wpisie skupię się na wywłaszczeniu nieruchomości, a głównie na tym kiedy i w jakiej formie możemy zostać pozbawieni swojej własności.

Wywłaszczenie

Wywłaszczenie możliwe tylko na cel publiczny

Już na poziomie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej zagwarantowano obywatelom naszego kraju ochronę własności i dziedziczenia.

W tym samym przepisie (art. 21 Konstytucji RP) ustawy zasadniczej wskazano, że:

Wywłaszczenie jest dopuszczalne jedynie wówczas, gdy jest dokonywane na cele publiczne i za słusznym odszkodowaniem.

Ingerencja we własność obywatela jest zatem możliwa tylko w określonych sytuacjach, które determinowane są celem publicznym. Władze centralne lub lokalne obowiązane są do dostarczania pewnych usług publicznych, które wiążą się z inwestycjami celu publicznego.

W dużym skrócie – jeśli społeczeństwu potrzebna jest nowa droga, nowa sieć energetyczna, linia kolejowa czy budynki szkolne, ośrodki zdrowi itp., władza może podjąć decyzję o wywłaszczeniu nieruchomości na dany cel.

Jak zdefiniować cel publiczny

Ujmując to w definicje inwestycji celu publicznego będzie to działanie mające na celu realizację celów publicznych (określonych przede wszystkim w art. 6 ustawy o gospodarce nieruchomościami) o znaczeniu lokalnym, ponadlokalnym, krajowym i metropolitalnym, np.:

 • wydzielanie gruntów pod drogi publiczne, drogi rowerowe i drogi wodne
 • wydzielenie gruntów pod linie kolejowe oraz ich budowa i utrzymanie
 • wydzielanie gruntów pod lotniska
 • budowa i utrzymywanie ciągów drenażowych, przewodów i urządzeń służących do przesyłania lub dystrybucji płynów, pary, gazów i energii elektrycznej.

I tak dalej, bowiem ustawodawca wskazał, że mogą to być też inne cele określone w odrębnych ustawach.

Katalog ten jest zatem aktualizowany w zależności od zadań inwestycyjnych stawianych sobie przez władze, dla przykładu takim poszerzeniem była w ostatnim czasie budowa zabezpieczenia na granicy czy inwestycje energetyki jądrowej.

Wywłaszczenie powinno poprzedzić odbycie rokowań

Ustawa o gospodarce nieruchomościami przewiduje odbycie rokowań przed wywłaszczeniem nieruchomości w drodze decyzji administracyjnej. Wydanie decyzji przez organ stanowi bowiem jednostronny akt władczy dokonywany w obliczu braku możliwości nabycia nieruchomości w dobrowolny sposób z uwagi na brak zgody wywłaszczanego obywatela.

Rokowania służą ustaleniu przez organ oraz strony, czy istnieje możliwość porozumienia co do warunków wywłaszczenia i wysokości odszkodowania. Możliwe jest zatem nabycie w drodze umowy praw do nieruchomości przez władze bez konieczności wydawania decyzji o wywłaszczeniu nieruchomości.

Jest to oczywiście dobrowolne, a rokowania powinny być okazją dla obywatela do uzyskania słusznego odszkodowania (ceny nabycia) w rozsądnym czasie.

W praktyce bywa z tym różnie.

Zaś gdy na drodze rokowań nie uda się stronom dojść do porozumienia dochodzi do wszczęcia postępowania administracyjnego w celu wydania decyzji.

Wywłaszczenie w drodze decyzji

Wywłaszczenie nieruchomości następuje w drodze decyzji odpowiedniego organu administracji publicznej. W obecnym stanie prawnym będą to zazwyczaj: starosta powiatowy lub wojewoda.

Wywłaszczany właściciel nieruchomości jest stroną postępowania administracyjnego, może składać w nim swoje wnioski, formułować żądania.

Forma wywłaszczenia drogą decyzji administracyjnej łączy się nieodzownie z naszym prawem do odwołania od decyzji organu, a także prawem do sądu.

Niezadowolona strona postępowania może odwołać się od niej do organu wyższego stopnia, a w dalszej kolejności złożyć skargę do sądu administracyjnego na decyzję organu II instancji.

***

Spełnienie warunków formalnych do wywłaszczenia przez ograny to oczywiście wierzchołek góry lodowej. Warto sprawdzić czy dochowano procedury, a w jej obliczu przygotować się na kolejne kroki.

Jeśli masz pytania, lub stoisz w obliczu wywłaszczenia nieruchomości, napisz do mnie: adwokat@kancelariazak.com

Jakub Żak
adwokat

W czym mogę Ci pomóc?

Na blogu jest wiele artykułów, w których dzielę się swoją wiedzą bezpłatnie.

Jeżeli potrzebujesz indywidualnej płatnej pomocy prawnej, to zapraszam Cię do kontaktu.

Przedstaw mi swój problem, a ja zaproponuję, co możemy wspólnie w tej sprawie zrobić i ile będzie kosztować moja praca.

Jakub Żak

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Kancelaria Adwokacka adwokat Jakub Żak w celu obsługi przesłanego zapytania. Szczegóły: polityka prywatności.

  Komentarze (0)

  { 0 komentarze… dodaj teraz swój }

  Dodaj komentarz

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Kancelaria Adwokacka adwokat Jakub Żak w celu obsługi komentarzy. Szczegóły: polityka prywatności.

  Następny wpis: